Default image

biz3_tesla_wp

Šta su kriptovalute?

Šta su kriptovalute? Proteklih godina reč “kriptovaluta” je bila jedna od najistaknutijih na internetu. Ali šta su zapravo kriptovalute? Kriptovalute su u suštini nova generacija digitalnog novca koje su zasnovane na najnovijoj tehnologiji koja se zove Blockchain. Upravo ih ta…

Zakon o digitalnoj imovini

Zakon o digitalnoj imovini Digitalna imovina definisana je Zakonom o digitalnoj imovini kao „digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi i koji se može koristiti kao sredstvo razmene ili u svrhu ulaganja, pri čemu digitalna…

Digitalna imovina – pojam?

Digitalna imovina – pojam? Digitalna imovina, odnosno virtuelna imovina, označava digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi i koji se može koristiti kao sredstvo razmene ili u svrhu ulaganja. Virtuelna valuta je vrsta digitalne imovine…