How Do SELLERS SAVE ALL 100% On Payment Processing Fees?

Izvršite NAPLATU U KRIPTOVALUTAMA za vašu maloprodaju

Trenutno plaćate prosečno 2,40% naknadu za procesiranje online plaćanja a možete da imate samo 0,00% naknade

kriptovaluta

Svako pravno lice koje je verifikovano na #TeslaCrypto platformi automatski ispunjava uslove za #CryptoPal procesiranje plaćanja

Start using CryptoPal