Zakon o digitalnoj imovini

Digitalna imovina definisana je Zakonom o digitalnoj imovini kao „digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi i koji se može koristiti kao sredstvo razmene ili u svrhu ulaganja, pri čemu digitalna imovina ne uključuje digitalne zapise valuta koje su zakonsko sredstvo plaćanja i drugu finansijsku imovinu koja je uređena drugim zakonima, osim kada je drugačije uređeno ovim zakonom“.

Srbija je na samom kraju 2020. godine ušla u grupu zemalja koje zakonom regulišu digitalno poslovanje. Zakon o digitalnoj imovini je donet 21. 12. 2020., sa odloženom primenom za šest meseci od dana usvajanja.

Kako je regulisana digitalna imovina u Srbiji?

01.01.2021. godine stupile su na snagu izmene i dopune glavnih poreskih zakona kojima se digitalna imovina po prvi put uvodi u srpski pravni okvir kao oporeziva kategorija.

30.06.2021 stupio je na snagu Zakon o digitalnoj imovini kojim se uređuje oblast digitalne imovine i poslovanja u Srbiji.

Ovim zakonom uređuju se:

1) izdavanje digitalne imovine i sekundarno trgovanje digitalnom imovinom u Republici Srbiji;

2) pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom;

3) založno i fiducijarno pravo na digitalnoj imovini;

4) nadležnost Komisije za hartije od vrednosti  i Narodne banke Srbije;

5) nadzor nad primenom ovog zakona.

ncijal kripto valuta.

Zakon o digitalnoj imovini, usvojen je od strane Narodne skupštine Republike Srbije, stupio je na snagu dana 21.12.2020. godine, a počinje da se primenjuje dana 29.06.2021. godine.

Ovaj odložni period od šest meseci ima za cilj da obezbedi dovoljno vremena za stvaranje uslova za njegovu primenu, kao i mogućnost da se svi zainteresovani učesnici na tržištu digitalne imovine upoznaju sa odredbama Zakona. Ovaj rok je, s jedne strane, očigledno ostavljen i zbog izrade podzakonskih akata i uputstava, odnosno pripreme kako nadzornih tela, tako i subjekata na koje će se predmetni Zakon primeniti, a sa druge strane i zbog uspostavljanja pravne izvesnosti na tržištu i oporezivanja ovakve imovine.

Ovim Zakonom se po prvi put uvodi zakonski okvir digitalne imovine u Republici Srbiji, čime se ista izvlači iz sive zone, te se na taj način reguliše ovo tržište u našoj zemlji. Takođe, Zakonom se definiše proces izdavanja i razmene digitalne imovine, što dovodi do veće pravne sigurnosti investitora i privrednika.

DIGITALNA IMOVINA